Kokybės politika

Kokybės politika

UAB Investment & Financial Consultations" - savo klientams, privačioms bendrovėms bei viešojo sektoriaus organizacijoms teikia šiuolaikiškas, praktiškas investicijų, finansų ir organizacijos valdymo konsultacijas.

UAB Investment & Financial Consultations" - patirtis teikti efektyvumą didinančias, konkurencingumą stiprinančias bei kuriančias ilgalaikę vertę paslaugas, ugdyta ne vienerius metus. Mūsų kompetencija ir įsipareigojimai įgyvendinant sprendimus yra unikalūs. Mes išskirtiniai savo patikimumu bei darbo kokybe.

Savo užsibrėžtus tikslus pasiekiame:

  • Analizuodami užsakovų poreikius įvertindami savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes.
  • Dirbdami pagal bendrovės kokybės politiką, keliamus tikslus ir reikalavimus paslaugoms.
  • Organizuodami darbuotojų praktinį mokymą ir skatindami kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuodami kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę, teikti kokybiškas paslaugas bei ugdydami jų sąmoningumą, tobulėjimą.
  • Su kokybės tikslais bei įsipareigojimais supažindindami įmonės darbuotojus.
  • Tobulindami išteklių vadybą.
  • Darbuotojus supažindinami su teisiniais ir normatyviniais bei organizacijos prisiimtais reikalavimais ir įpareigodami jų laikytis darbe.

Šios politikos įgyvendinimui UAB Investment & Financial Consultations" sukūrė ir įdiegė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

Siekdami nuolatinio tobulėjimo ir kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo, šią politiką nuolat peržiūrime, kad ji išliktų aktuali, o jos įgyvendinimui kiekvienais metais formuojame tikslus ir uždavinius.

INVESTMENT & FINANCIAL
CONSULTATIONS, UAB